MT Consult, s. r. o.

Úvodem

Naše společnost byla založena v září 1994. Zpočátku působila v regionu Jičín a v Praze, od roku 1998 poskytujeme naše služby především pro společnosti v Praze. Pro naše klienty z různých oborů zajišťujeme komplexní i dílčí ekonomický servis. Jednatelka společnosti je členkou Svazu účetních a je certifikována v Systému certifikace účetních v ČR.

Proti případným škodám, způsobeným klientům, má naše společnost uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Kooperativa.

Kontakty

MT Consult, s. r. o.

IČ: 62026844
DIČ: CZ62026844

Sídlo

Plovdivská 3425/3 [zobrazit na mapě]
143 00 Praha 4

Provozovna

Olbrachtova 1980/5 [zobrazit na mapě]
140 00 Praha 4

Poskytované služby

Účetnictví

 • vedení jednoduchého účetnictví či zjednodušené daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví s možností střediskového či zakázkového účtování
 • vedení pomocných evidencí (majetek, rezervy, sklady…)
 • vedení podrozvahové evidence
 • další služby

Mzdy

 • registrační povinnosti vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám
 • zpracovávání mezd zaměstnanců
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, zálohově odváděné a srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na státních úřadech a zdravotních pojišťovnách
 • vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a mezd

Lidé

Jana Honzíčková, jednatelka

telefon: +420 244 402 687
fax: +420 244 403 905
mobil: +420 603 419 391

e-mail: jana.honzickova@mtconsult.cz
internet: www.mtconsult.cz